forserums hantverkare och småföretagare

Forserums Hantverks- och Småföretagareförening bildades 1958 och ingår i Hantverkarnas Riksorganisation. Föreningen består idag av ca 25 aktiva medlemmar inklusive styrelsen.